FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Kompaniýa habarlary

 • Kamera modulyny düzmezden ozal näme bilmeli?

  Kamera moduly, suratyň ýitiligini we gowy iş prinsipini ýokarlandyrmak üçin iň möhüm komponentdir.Komponentleri CMOS we CCD integral zynjyrlar arkaly birikdirip gowy kesgitläp bolýar.Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda we ulanyjy üçin amatly kamera görnüşi hökmünde işlemeli.Näme ...
  Koprak oka
 • SMT çipini gaýtadan işlemekde rozin birleşmesiniň sebäpleri näme?

  I. Amal faktorlary sebäpli dörän Rosin bogunlary 1. ingitirilen lehim pastasy 2. Ulanylýan lehim pastasynyň ýeterlik mukdary 3. Galam, garrylyk, syzmak II.PCB faktorlary sebäpli dörän Rosin bogunlary 1. PCB padleri okislenýär we pes erginliligi bar ...
  Koprak oka
 • PCB ýerüsti bejeriş tehnologiýasynyň kebşirleýiş hiline täsiri

  PCB ýerüsti bejergisi SMT patch hiliniň esasy we esasydyr.Bu baglanyşygyň bejeriş prosesi esasan aşakdaky nokatlary öz içine alýar.Bu gün, professional zynjyr tagtasynda synag etmek tejribesini siziň bilen paýlaşaryn: (1) ENG-den başga, galyňlygy ...
  Koprak oka
 • Faceüz tanamak kameralaryny öndüriji bu tehnologiýany nädip ulanmaga ökde?

  Recognitionüz tanamak kamerasy, ýüz aýratynlygy maglumatlaryna esaslanýan biometrik tehnologiýany ulanýar, adam ýüzüni öz içine alýan şekilleri ýa-da wideo akymlaryny ýygnamak üçin kamera ýa-da wideo kamerany ulanýar, şekillerdäki adamyň ýüzlerini awtomatiki kesgitleýär we yzarlaýar, soňra bolsa ýüz tanamak işini ýerine ýetirýär ...
  Koprak oka
 • SMB gurnamak prosesi üçin PCB dizaýny nä derejede möhüm?

  SMB gurnamak prosesi üçin PCB dizaýny nä derejede möhüm?

  Ilki bilen mowzugymyzy, ýagny PCB dizaýnynyň SMT patch prosesi üçin näderejede möhümdigini öwreneris.Öň seljeren mazmunymyz bilen baglanyşyklylykda, SMT-de hil meseleleriniň köpüsiniň öňdäki işleriň problemalary bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny görüp bileris.Edil ...
  Koprak oka
 • Dürbi kamera modulynyň amaly diapazony

  Dürbi kamera modulynyň amaly diapazony

  “Firefly RK3399” açyk çeşme tagtasynda iki kanally MIPI kamera interfeýsi we RK3399 çipinde bir wagtyň özünde iki sany surat signalyny ýygnap bilýän goşa kanal ISP bar we iki kanally maglumatlar düýbünden garaşsyz we parallel.Dürbi stereo görüşde, VR we beýleki ...
  Koprak oka