FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Kamera modulynda VCM näme?

1. VCM nähili işleýär?

VCM Doly ady: Ses rulony Montoryň iş prinsipi, hemişelik magnit meýdanynda, çeşmäniň uzalýan ýerine hereketlendirijide rulonyň tok tokyny üýtgetmek we şonuň bilen obýekti ýokary we aşak herekete getirmekdir.

2. VCM-iň artykmaçlyklary

Kiçijik ululygyň, ýokary takyklygyň, oňat integrasiýanyň, ýokary ygtybarlylygyň artykmaçlyklary bar we taýýar önümiň göwrümini we göwrümini ep-esli azaldýan we tutuş enjamyň bahasyny azaldýan ýokary güýji goldap biler.

Jübi telefon kameralary awto-fokus funksiýasyna ýetmek üçin VCM-ni giňden ulanýarlar.VCM arkaly, obýektiwiň ýagdaýy aýdyň şekil görkezmek üçin sazlanyp bilner.

WechatIMG2037

3. VCM klassifikasiýasy

VCM gurluşyndan takmynan üç kategoriýa bölüp bolar:

Şrapnel gurluşy
Topyň gurluşy
Sürtülme gurluşy

VCM funksiýalary boýunça takmynan bäş kategoriýa bölünip bilner:

1. Motory açmak üçin aýlaw açyň
2. Aýlawly ýapyk motory ýapyň
3.Alternate orta motor
4. OIS optiki silkme garşy hereketlendiriji (kiçi terjime görnüşi, ok-smena görnüşi, ýat metal görnüşi we ş.m.)
5. OIS + Alty okly aýlawly aýlaw

WechatIMG2038 Ronghua, kamera modullaryny, USB kamera modullaryny, linzalary we beýleki önümleri özleşdirmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen öndüriji. Eger biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, haýyş edýäris:

+86 135 9020 6596

+86 755 2381 6381

mia@ronghuayxf.com

www.ronghuayxf.com

 

Degişli önümler

WechatIMG2043


Iş wagty: 05-2022-nji dekabry