FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Auto Focus Explorer-IMX335

cff756188f3f96297e34ffa77e958480

Kamera IMX335 moduly 5 million piksel 2K wideo ýazgy usb mugt disk kamera moduly

IMX335 hakda
Rokary duýgurlyk, pes garaňky tok we R, G we B esasy reňkli mozaika süzgüçleriniň kabul edilmegi arkaly gazanylmaýar.
Bu çipde üýtgeýän zarýad-integrasiýa wagty bolan elektron ýapyk bar.
(Goýmalar: Gözegçilik kameralary, FA kameralary, Senagat kameralary)
● 1 / 2.8 ”5MP Sony IMX335 CMOS datçigi;
● 2592 * 1944 HD çözgüdi;
Web Içerki web serweri, Internet gözlegine gözegçilik, konfigurasiýa, kämilleşdirmek;
Sub DHCP (ADSL dial-up) amala aşyrmak üçin kiçi domeni goldaň;
Android “Danale APP” -ni “Android” -de, IOS P2P tarapyndan goldaň;
ON ONVIF 2.6 goldawy;
26 H.265 / H.264 esasy profil kodlamagy, bir wagtyň özünde iki wideo akymy;
AI AI adam kesgitlemesini, sebiti kesgitlemegi goldamak;
CD CDS dolandyryşyny goldamak we PWM iki yşyklandyryş tertibini dolandyrmak;
● Standart SDK (Linux, Windows) other beýleki sanly ulgamlar bilen aňsat birikdirilip bilner.改 图

Giňeldilen maglumatlar:

CCD we CMOS-yň esasy parametrleri aşakdakylar:

1. Pikseliň ululygy

Pikseliň ululygy, çip piksel massiwindäki her pikseliň hakyky fiziki ululygyna degişlidir we adaty ululyklara 14um, 10um, 9um, 7um, 6.45um, 3.75um we ş.m. girýär.

Pikseliň ululygy, çipiň ýagtylyga belli bir derejede täsirini görkezýär.Pikseliň ululygy näçe kiçi bolsa, şonça-da köp foton alyp biler we şol bir yşyklandyryş şertlerinde we täsir ediş wagty köp zarýad berip biler.Pes ýagty şekillendiriş üçin pikseliň ululygy çip duýgurlygynyň häsiýetnamasydyr.

2. Duýgurlyk

Duýgurlyk çipiň möhüm parametrlerinden biridir we onuň iki fiziki manysy bar.Biri, duýgurlyk bilen deň manyly optiki enjamyň fotoelektrik öwrüliş ukybyna degişlidir.

.Agny, çipiň duýgurlygy belli bir spektral diapazonda birligiň täsirine çykýan signal naprýa .eniýesini (toky) aňladýar we enjam nanoamp / lux nA / Lux, wolt / watt (V / W), wolt / lýuks bolup biler (V / Lýuks), Wolt / lýumen (V / lm).Beýlekisi, enjamyň duýup bilýän ýerüsti radiasiýa güýjüne (ýa-da yşyklandyrylyşyna) degişlidir, bu kesgitleme tizligi bilen deň many berýär.Bölümler Watts (W) ýa-da Lýuks (Lýuks) bilen aňladylyp bilner.

Ronghua, gözleg we gözleg, kamera modullaryny, USB kamera modullaryny, linzalary we beýleki önümleri özleşdirmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen öndüriji. Eger biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, haýyş edýäris:
+86 135 9020 6596
+86 755 2381 6381
sales@ronghuayxf.com
www.ronghuayxf.com

 


Iş wagty: 09-2022-nji dekabry