FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Kamera moduly näme?

合 图

1.Kamera moduly näme?

CCM (ykjam kamera moduly) diýlip hem atlandyrylýan kamera moduly wideo konferensiýasynda, Howpsuzlyk ulgamynda we wideo giriş enjamy hökmünde real wagt gözegçiliginde giňden ulanyldy.Internet tehnologiýasynyň ösmegi bilen, tor tizliginiň yzygiderli gowulaşmagy, fotografiki şekillendiriş enjamy tehnologiýasynyň kämilligi we kameralary öndürmekde köp mukdarda ulanylmagy bilen birlikde, 5 MP ýaly surat şekillendiriş tehnologiýasynyň hasam gowulaşmagyna kömek edýär, 8 MP, 13 MP, 24MP….

1) Ykjam kamera modulynyň klassiki

WechatIMG4836

2.Kamera modulynyň gurluşy

Kamera modulynyň esasy bölekleri:

 • Linza

 • Infragyzyl süzgüç (IR Filter)

 • Surat datçigi (Sensor IC)

 • Sanly signallary gaýtadan işlemek (DSP)

 • Softumşak tagta ýa-da PCB

Bu Sensor IC-leriň käbiri DSP bilen birleşdirilen, käbiri ýok we integrirlenen DSP bolmadyk modullar daşarky DSP talap edýär.

模组 结构

Daşarky ýagtylyk obýektiwden geçenden soň, IR süzgüji bilen süzülýär we soňra Sensoryň ýüzüne şöhlelenýär.Sensor obýektiwden ýagtylygy elektrik signalyna, soňra bolsa içerki A / D arkaly sanly signala öwürýär.Sensorda integrirlenen DSP ýok bolsa, signal esasy zolaga DVP ýa-da MIPI interfeýsi arkaly iberiler.Häzirki wagtda maglumat formaty RAW RGB

成像 介绍

3.Kamera moduly programmasy

 • Şahsyýetnamany kesgitlemek
 • Surata almak (sürüjileriň täze suratyny almak üçin)
 • Sürüjiniň ýüz maglumatyny dürli tarapdan tutmak
 • Recognitionüz tanamak
 • Barmak yzlaryny ýygnamak
 • Pollary kesýän robot
 • Howpsuzlyk ulgamy
 • Bedeni ideg ulgamy
 • FOV Drone

广泛 应用

Ronghua, kamera modullaryny, USB kamera modullaryny, linzalary we beýleki önümleri özleşdirmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen öndüriji. Eger biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, haýyş edýäris:

+86 135 9020 6596

+86 755 2381 6381

mia@ronghuayxf.com

www.ronghuayxf.com


Iş wagty: 28-2022-nji noýabr